Общи условия

В случай, че използвате сайта TeamClean.bg по какъвто и да е начин се приема, че сте прочели и сте се съгласили с условията, които са описани по-долу.

Заявка за услуга

Заявки за пране на текстилни продукти се приемат на e-mail или по телефон.

Килимите не се съхраняват в опакован вид повече от 72 часа и респективно препоръчваме вие също да не ги съхранявате в затворени пликове, чували или друг тип опаковки, които спират циркулацията на въздуха, за да се избегне появата на мухъл и миризми. Не носим отговорност в случай, че клиентът не си е разопаковал килима веднага след получаването му и това е довело до евентуални проблеми.

Приемаме, че ако при получаването на изпраните килими, пътеки, мокети, одеала, завивки или други текстилни изделия клиентът не е направил рекламация, то той се е уверил лично, че изделията са обработени по подходящ начин според технологията, която използваме и притежават съответното качество, описано на страницата на съответната услуга.

Като компания за пране на текстилни изделия, Team Clean не се задължава по никакъв начин:

 • Да сгъва и пакетира килимите на клиента при тяхното вземане (нашият ангажимент е подобен при тяхното връщане);
 • Да пренася по стълби или асансьор обемисти и тежки изделия;
 • Да носи отговорност за амортизирано изделие и потенциални рискове за нарушаване на неговата цялост, риск, с който клиентите са запознати още в деня на вземането на килима;
 • Да носим отговорност за неправилна дейност по пране, почистване, сгъване, опаковане и т.н. , реализирани от други компании, различни от TeamClean.bg;
 • Да променяме заявката на клиента без предварителна уговорка. В случай, че това е възможно – можем да се опитаме да реагираме, ако обстоятелствата ни позволяват, но това не е наше задължение, след като клиентът променя своята заявка в срок по-кратък от 48 часа преди нейното вземане;
 • Да влизаме в домовете на клиентите си под никакъв предлог;
 • Да бъдем държани отговорни за скъсани, изгорени, изгнили, проядени от молци, с петна от восък, избелели заради употреба или друг тип наранявания, следствие или не от неправилна експлоатация на текстилните изделия, които нямат отношение към нашата работа по никакъв начин.

Цени

Цените се формират на база специфичен продукт, специфичен обем работа (квадратни метри, килограми и други), която съответното изделие изисква. Ако не е посочено друго, то фиксираните цени са определени в ясно дефинирани и разположени в страниците на съответните услуги таблици, както следва:

Непотърсени текстилни изделия

TeamClean.bg не носи отговорност за непотърсени изделия в рамките на 20 календарни дни от датата на връщане. В случай на нужда от магазинаж, то следва това да бъде уточнено по телефон или електронна поща с наш оператор и да бъде начислена съответната такса.

В случай на неуспешна доставка в уреченият ден по вина на клиента се дължи такса магазинаж в размер на 1 лв. с ДДС за всеки ден забавяне.

 

Рекламации

Рекламации за недобре изпрани или друг тип проблеми с текстилни изделия, обработени от TeamClean.bg се приемат съгласно чл. 126 ал 1 от ЗЗП.

Рекламацията следва да бъде заявена в момента на доставка, като килимът се разопакова пред клиента със съдействието на наш служител. В противен случай рекламации не се приемат и фирмата не носи отговорност.

 

Събиране и управление на данни за потребителите

TeamClean.bg използва инструменти на Google за проследяване на поведението на потребителите, в това число:

 • Google Search Console;
 • Google Analytics;
 • Google Ads.

Информацията, която се събира за вашите посещения не се съхранява по никакът начин при нас, освен, когато сами сте я предоставили (Например: чрез заявка по телефон или имейл за услуга, инициирани от вас като контрагент) осъзнато като начин да се свържем с вас. Цялата информация, която се обработва от инструментариума на Google се съхранява от Alphabet Inс чрез дъщерното си подразделение Google Inc и различните си суб услуги, цитирани по-горе.

Ние не управляваме тази информация, нито нейното администриране, нито нейното унищожаване и актуализиране. В случай на използване на GDPR директива от страна на потребителите, то следва да се обърнете към Alphabet Inc и да подадете заявка за премахнете информация, натрупана посредством техният инструментариум, описан по-горе или нейното видоизменение със съответните юридически аргументи.

Facebook, които също съхраняват информация за потребителите в анонимизиран или конкретизиран вид и следва в случай на GDPR заявка да се обърнете към тях, за да премахнете конкретен запис от тяхната система за управление на бази данни чрез комуникация с техния екип. Ние не съхраняваме и не администрираме подобна информация, която може да касае следните аспекти (но не само):

 • IP Адрес;
 • Браузър;
 • Операционна система;
 • User Agent;
 • Локация;
 • Интереси;
 • История на посещенията;
 • И други.

В случай, че се страхувате за личните си данни, личното си пространство, интерпретации за вашата личност, собственост и идентичност, то моля не използвайте нашите услуги и сайтът TeamClean.bg.

Обади се сега